International Business Services

Jesteś międzynarodową grupą i chciałbyś założyć firmę we Francji lub masz już firmę w naszym kraju (filię, oddział, biuro łącznikowe)?

Dzięki naszej ofercie usług “One stop shop”, która dostosowuje się do Twojej organizacji i Twoich potrzeb, nasz zespół staje się punktem wyjścia, aby odpowiedzieć na wszystkie problemy związane z Twoją działalnością we Francji.

Nasz dwujęzyczny zespół cieszy się zaufaniem międzynarodowej klienteli, niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc w projekcie założenia firmy we Francji, czy też o zarządzanie zobowiązaniami księgowymi, podatkowymi, z zakresu ubezpieczeń społecznych czy prawnymi.

Aby wspierać naszych klientów na całym świecie, polegamy na naszych partnerach z HLB International – sieci biegłych rewidentów, audytorów i konsultantów obecnych w 160 krajach.

Zalety naszej oferty

Siła międzynarodowej sieci

Ekipa wielojęzyczna oraz wielokulturowa

Wirtualne biuro Twojej firmy w samym centrum Paryża

Nasz dział oferuje

Outsourcing Twoich zobowiązań we Francji

Nasz zespół zajmuje się wszystkimi obowiązkami w zakresie księgowości, podatków i ubezpieczeń społecznych we Francji.

 • Księgowość: comiesięczna aktualizacja dokumentacji księgowej w naszym oprogramowaniu księgowym. Informacje finansowe są przesyłane do Twojej firmy za pośrednictwem raportów okresowych lub bezpośrednio do systemu informatycznego.
 • Naliczanie płac: obliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa i regulaminem płac, przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych URSSAF oraz innych Kas z tytułu ubezpieczeń społecznych.
 • Wsparcie w zakresie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, funduszy emerytalnych i funduszy emerytalno-rentowych.
 • Tworzenie i monitorowanie harmonogramu podatkowego, sporządzanie deklaracji podatkowych, zgodnie z przepisami podatkowymi.
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego.

Sprawdzanie sprawozdań finansowych przygotowywanych przez Twój zespół

Twoja ekipa prowadzi zagranicą księgowość filii lub oddziałów francuskich? Interweniujemy w celu zapewnienia audytu księgowości i zagwarantowania zgodności w zakresie Twoich zobowiązań we Francji.

 • Weryfikacja zgodności z francuską ustawą o rachunkowości sprawozdań finansowych sporządzonych przy okazji rocznego zamknięcia oraz przygotowanie bilansu oraz RZiS Twojej jednostki francuskiej
 • Przygotowywanie francuskich sprawozdań finansowych na podstawie wyciągu z księgowości Twojej firmy, wdrażanie i kontrola kalendarza podatkowego, przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • Przygotowanie pliku zapisów księgowych “FEC”, wymaganego przez administrację francuską w przypadku kontroli
 • Przygotowywanie pasków wynagrodzeń pracowników i odpowiednich deklaracji składek społecznych

Oddelegowanie pracowników do pracy we Francji

Oddelegowanie pracowników do Francji przez firmę zagraniczną w celu czasowego świadczenia usług jest w dużym stopniu uregulowane przez prawo europejskie oraz francuskie. Niemniej jednak możemy Ci w tym pomóc:

 • Pełnienie funkcji reprezentanta we Francji na potrzeby administracji francuskiej
 • Pomoc we wszystkich procedurach związanych z oddelegowaniem Twoich pracowników na terytorium Francji
 • Pomoc podczas kontroli Inspekcji Pracy
 • Naliczanie oraz przygotowywanie deklaracji podatku dochodowego od osόb fizycznych nie będących rezydentami Francji, dotyczących pracowników oddelegowanych – zgodnie z obowiązkiem pracodawcy
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatku dochodowego (PIT) pracowników oddelegowanych do Francji

Przedsiębiorstwa zagraniczne nieposiadające stałej siedziby we Francji

Nawet jeśli nie posiadasz stałej placówki we Francji, możesz posiadać obowiązek w zakresie podatku VAT i/lub podatku dochodowego od osób prawnych. Dotyczy to w szczególności sektora sprzedaży wysyłkowej, usług, które mogą być zlokalizowane we Francji oraz budów długoterminowych.

 • Weryfikacja przepisów podatkowych dotyczących operacji przeprowadzanych we Francji
 • Rejestracja Twojej firmy w Urzędzie Skarbowym dla firm zagranicznych na potrzeby podatku VAT lub podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Przygotowanie odpowiednich deklaracji podatkowych (VAT, podatek dochodowy etc.) we Francji na podstawie przekazanych nam informacji przez Twoją firmę.

Kontakty

Agnieszka Paszkowski

Partner - International Business Services

Aktualności

#IBS

Aid for French business owners in response to COVID-19

The french government has launched a first action plan worth 45 billion euros to support and assist businesses impacted by the COVID-19 outbreak.
#IBS

French Innovations in International Taxation

The introduction of a new French procedure for foreign companies with a presence in France
#IBS

Withholding tax in France for individuals

All you need to know about the transition to new withholding tax for individuals if you have employees in France.

Zobacz wszystkie nasze wiadomości