Audyt

Nasze audyty prawne lub umowne, mają na celu zapewnienie wiarygodnej jasnej i obiektywnej analizy działalności Twojej firmy.

Przeprowadzony przez nas audyt przyczynia się do zidentyfikowania istotnych ryzyk występujących w działalności oraz Twojej firmy prowadzi do uwiarygodnienia jej wizerunku.

Nasz zespół audytorów pracując na rzecz podmiotów francuskich i międzynarodowych, wykorzystuje narzędzia umożliwiające zastosowanie odpowiednich technik i metod raportowania opierających się na ogólnie przyjętych standardach.

Oprócz regularnie aktualizowanej wiedzy i umiejętności naszych pracowników, gwarantujemy bliskość i dostępność partnerów naszego biura, którzy pomogą Ci w zabezpieczeniu procesów i analizie danych finansowych Twojej spółki.

Ponadto, możemy wspierać Twoja firmę na arenie międzynarodowej poprzez naszych partnerów z sieci HLB, która jest obecna w 157 krajach.

Nasz dział oferuje

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego

Działamy jako biegli rewidenci dla klientów francuskich i zagranicznych w sektorze prywatnym oraz publicznym. Różnorodność naszych klientów pozwala nam na opanowanie i pracę zgodną z obowiązującymi standardami rachunkowości: francuskimi, MSSF, US GAAP. Nasze umiejętności służą również realizacji projektów w kontekście czynności prawnych dotyczących zmian w zakresie kapitału lub akcjonariuszy. Zapewniamy:
 • Badanie sprawozdania finansowego w ramach małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji oraz spółek zależnych międzynarodowych grup.
 • Badanie francuskich jednostek dla celów konsolidacji zgodnie z lokalnymi zasadami rachunkowości lub zgodnie z MSSF.
 • Usługa audytu w celu wydania opinii lub konsultacji technicznej

Audyt umowny

Nasze znaczące doświadczenie w zakresie badań ustawowych sprawozdań finansowych, nasza reaktywność i dyspozycyjność pozwalają nam również na interwencję w następujących powiązanych ze sobą zadaniach:
 • Przegląd i opracowanie procedur dotyczących funkcji rachunkowości finansowej
 • Ocena procesów administracyjnych spółki
 • Audyt modułów finansowych systemu informacyjnego.

Kontrola wewnętrzna (SOX)

Nasz zespół interweniuje w ramach misji przeglądu efektywności kontroli wewnętrznej (SOX lub inne):
 • Przegląd systemu kontroli wewnętrznej (mocne i słabe strony)
 • Wdrażanie procedur księgowych i finansowych oraz testowanie skuteczności obowiązujących procedur
 • Udział w kampaniach testowych dotyczących zidentyfikowanych, kluczowych kontroli Państwa spółki.

Inne usługi audytorskie

Posiadamy również duże doświadczenie w działaniach restrukturyzacyjnych, często interweniując w ramach badań ustawowych:
 • Audytor (francuski wymóg prawny) w przypadku wniesienia wkładu do spółki lub fuzji
 • Audytor (francuski wymóg prawny) ds. transformacji spółek
 • Audytor w przypadku tworzenia przedsiębiorstwa powstałego poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej – Spin-off
 • Audytor jako « Commissaire aux avantages particuliers »

Usługi w zakresie wyceny i transakcji

Nasi eksperci są obecni w strategicznych momentach związanych z rozwojem lub sprzedażą Twojej firmy poprzez realizację następujących usług:
 • Wycena finansowa przedsiębiorstw lub jego aktywów
 • Audyt finansowy w przypadku przejęcia spółki (Due Diligence od strony kupującego lub sprzedającego)
 • Koordynacja zainteresowanych stron i wsparcie w negocjacji całego procesu nabywania lub sprzedaży spółek.

Kontakt

Laurent Echauzier

Partner - Audyt

Agnieszka Paszkowski

Partner - International Business Services