GRUPA

Grupa Dba, członek RSM International, szóstej na świecie grupy firm audytorskich i doradczych powstała dzięki połączeniu specjalistów z wielu biur międzynarodowych. Ich etyka zawodowa  oraz  ró żnorodne doświadczenia pozwoliły na utworzenie grupy wielofunkcyjnej.

Rozwój  naszej firmy (Dba) oparty jest na specjalizacji.  Działamy w następujących dziedzinach :  doradztwo, audyt, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi i outsourcing. Naszą działalność dostosowujemy zawsze do potrzeb naszych klientów. Ta wielofunkcyjność pozwala nam skierować klienta do właściwego specjalisty.

Dba tworzy dziś grupę zło żoną z 9 wspólników, w tym 6 biegłych rewidentów i zatrudnia ponad 100 współpracowników o zró żnicowanych umiejętnościach technicznych.

Wysokie kompetencje naszej grupy przyczyniają się do rozwoju naszych klientów działających we Francji jak i poza jej granicami. Naszymi klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa, francuskie filie i oddziały grup zagranicznych, klienci międzynarodowi, stowarzyszenia, struktury publiczne i para – publiczne.

Historia, pozycja na rynku oraz dynamika rozwoju tworzą z grupy Dba partnera kompetentnego i solidnego.

Dba
Dba is a certified accounting, audit and consulting group that associates skills and solutions to support senior management, finance and HR divisions . We are based in Paris and support our clients in France and abroad.
MEMBER OF HLB INTERNATIONAL
KONTAKT
Dba
36, rue du Louvre
75001 Paris - France
Dba
+33 1 42 44 17 50
Dba
contact@fr-dba.com